Γνωστικό Αντικείμενο : Συναρτησιακή Ανάλυση

Σπουδές :

  • Διδακτορικό: Ph.D., Brunel University (Αγγλία), 1987
  • Master of Science, University of Manitoba (Καναδάς), 1978
  • Δίπλωμα Μαθηματικού, Παν. Πατρών, 1974

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα :  

  • Συναρτησιακή Ανάλυση,
  • Απειροδιάστατη Μιγαδική Ανάλυση,
  • Αρμονική Ανάλυση